Team

Verantwoordelijke

De dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf is in handen van Stephanie

Kindbegeleidsters
Kristien, Sandra, Christel,Zohra ,Valerie.
De zorg voor de kinderen is toevertrouwd aan ons professioneel team van kindbegeleidsters die voldoen aan kwalificatiebewijzen en attesten voor vergunde opvang door Kind & Gezin.

Logistiek medewerkster
Kathleen
, onze logistieke medewerkster, zorgt dagelijks voor gezonde voeding die wordt klaargemaakt volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en aangepast aan de leeftijd van het kind. Verder zorgt zij ervoor dat alles netjes gepoetst en gewassen wordt.