Kinderdagverblijf Bongo

Waar alle kinderen welkom zijn


                                Welkom op de website van kinderdagverblijf Bongo

                                                            Behulpzaam

                                                  Betrouwbaar

                                                         Enthousiast

                                                            Geduldig

                                          Liefdevol

Wij bieden een professionele opvang en verzorging van uw kind met een team van kindbegeleidsters en een verantwoordelijke die voldoen aan de verplichte kwalificatiebewijzen en attesten.
Kinderdagverblijf Bongo voldoet aan de kwaliteits- en werkingsvoorwaarden die de overheid stelt en wordt daardoor gesubsidieerd door Kind & Gezin.Kinderdagverblijf Bongo heeft een vergunning voor opvang van 28 kindjes tussen 0 en 3 jaar
in 2 leefgroepen.

 Wilt u contact met ons opnemen?