top of page

HOE INSCHRIJVEN ?

  • Ouders informeren telefonisch of per mail of er plaats is voor hun kindje.

  • De verantwoordelijke kijkt de planning na en laat de ouders weten wat mogelijk is.

  • Er wordt telefonisch of per e-mail een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke. Tijdens dit eerste gesprek is er vrijblijvend gelegenheid in de opvang een kijkje te nemen, wensen kenbaar te maken en vragen te stellen.

  • Het huishoudelijk reglement wordt overlopen en er wordt een voorlopige inschrijving opgemaakt en ondertekend.

  • Als ouders besluiten hun kindje in te schrijven wordt er een overeenkomst opgemaakt. Alsook het document van de waarborg wordt per mail bezorgd.

  • Een schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen. Hierop staat de begin- en mogelijke einddatum van de opvang en het opvangplan. Het document van de waarborg dient ook ondertekend terugbezorgd te worden.

  • De inschrijving is pas officieel na het invullen en ondertekenen van de overeenkomst en het betalen van de waarborg binnen de 14 dagen na inschrijvingsdatum .

  • Ongeveer 2 maanden voor de effectieve start van de opvang dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke.

  • Voor de start van de opvang overlopen de ouders en de verantwoordelijke van de opvang samen het huishoudelijk reglement en maken ouders en kind kennis met leefruimte en de kindbegeleidsters, het administratieve dossier wordt opgemaakt, de gewoontes van het kind en de start van de opvang worden besproken.

bottom of page